Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức “Ngày hội đọc sách”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023.
Thực hiện công văn số 171/PGDĐT của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Krông Nô ngày 06 tháng 04 năm 2023 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Chiều 14h00 ngày 21/4/2023 Trường TH Bế Văn Đàn đã tổ chức cho các em giao lưu đố vui, tập đọc ,học tập và rút ra những bài học quý báu cho bản thân các em qua các cuốn sách, cuốn truyện các em đã đọc.