Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 07-KH/HĐĐ của HĐĐ huyện Krông Nô ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em 2023, ngày 24 tháng 04 năm 2023, trường TH Bế Văn Đàn đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh về tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước.

Qua buổi tuyên truyền, học sinh cơ bản nắm bắt được các nguyên nhân dẫn tới đuối nước và tai nạn thương tích; cách phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích trong mùa hè và mùa mưa lũ; học sinh biết được một số kiến thức cơ bản về cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra đuối nước, tai nạn.