Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em 2023

Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em 2023

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 07-KH/HĐĐ của HĐĐ huyện Krông Nô ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em 2023, ngày 24 tháng 04 năm 2023, trường TH Bế Văn Đàn đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh về tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước. Qua buổi tuyên truyền,... ...
Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức “Ngày hội đọc sách”

Trường TH Bế Văn Đàn tổ chức “Ngày hội đọc sách”

Lượt xem:

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023. Thực hiện công văn số 171/PGDĐT của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Krông Nô ngày 06 tháng 04 năm 2023 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Chiều 14h00 ngày 21/4/2023 Trường TH Bế Văn Đàn đã tổ chức cho các em giao lưu đố vui, tập... ...